تازه های شعر و داستان بهروز عرب زاده ب وفا
صفحات وبلاگ
» متنی بر مقوله ی عشق......... :: ۱۳٩٢/۱/٦
» Özdemir Asaf ترجمه ی : بهروز عرب زاده :: ۱۳٩٢/۱/٦
» - William Butler - ترجمه ی بهروز عرب زاده :: ۱۳٩٢/۱/٥
» Paulo Coelho| ترجمه ی بهروز عرب زاده (Türkçe ve farsça) :: ۱۳٩٢/۱/۳
» زنی در آستانه ی تحمل ...................... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» Paul Auster ترجمه ی : بهروز عرب زاده :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» شعر لطیف لبانت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» Söz / Lirics : Rəsul Rza--------- Behrooz arabzadeh-- Translation :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» Yunus Emre ترجمه ی : بهروز عرب زاده :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» Mina Urgan | Behrooz Arabzadeh -- Translation :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» Фёдор Миха́йлович Достое́вский فیودور میخاییلوویچ داستایفسکی ترجمه ی : بهروز عر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» تو فرض کن می ترسد جهان شاعر از سنگ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» ماجرای مهندس و کلّه قند :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» ; خانم شما ثروتمند هستید ؟& نویسنده :ماریون دولن - ترجمه ی : بهروز عرب زاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» تو فرض کن می ترسد جهان شاعر از سنگ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» بی تو شبی ست دیگر ........ :: ۱۳٩۱/٤/۸
» حکایت های غربت :: ۱۳٩۱/٤/۸
» طاقت سال ها تقدیم به قاتل لحظه هایم :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» شاعری که ۴۳ سال است زير درخت چنار مسجد سلطان بايزيد استانبول زندگی می کند :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
» کسی می بيند آيا از کتاب ترديدهای مکرر :: ۱۳۸٦/٧/٢
» بعنوان سر مقاله ی مرداد ماه :: ۱۳۸٦/٥/۳
» غريب است از کتاب ترديد های مکرر :: ۱۳۸٦/٥/۳
» من تو شايد ؟ !! از کتاب ترديد های مکرر :: ۱۳۸٦/٥/۳
» بابا دارا سارا از کتاب بوس واره های لبانت :: ۱۳۸٦/٥/۳
» حالا فرياد می زنيم از کتاب بوس واره های لبانت :: ۱۳۸٦/٥/۳
» ۱۳۸٦/٥/۳ :: ۱۳۸٦/٥/۳
» جرعه ای حرف از کتاب دستهای آويز شاخه ها :: ۱۳۸٦/٥/۳
» داستان ۵۵ کلمه ی ۱۳ از کتاب زندان ديکتاتور :: ۱۳۸٦/٥/۳
» داستان ۵۵ کلمه ی ۱۴ از کتاب زندان ديکتاتور :: ۱۳۸٦/٥/۳
» آنچه خواهيد خواند :: ۱۳۸٦/٤/٤
» سخنی با مخاطبين عزيز :: ۱۳۸٦/٤/٤
» ستاره و خیال از کتاب دستهای آویز شاخه ها اثر بهروز عرب زاده :: ۱۳۸٦/٤/٤
» ملا عمر از کتاب تردیدهای مکرر اثر بهروز عرب زاده :: ۱۳۸٦/٤/٤
» طرحی روی جلد از کتاب دستهای آویز شاخه ها :: ۱۳۸٦/٤/٤
» نه معلوم ونه در من نابلد از کتاب بوس واره های لبانت :: ۱۳۸٦/٤/٤
» می آید ؟ نمی آید ؟ از کتاب بوس واره های لبانت اثر بهروز عرب زاده :: ۱۳۸٦/٤/٤
» داستان ۵۵ کلمه ی ۳ از کتاب زندان دیکتاتور :: ۱۳۸٦/٤/٤
» داستان ۵۵ کلمه ی ۴ از کتاب زندان دیکتاتور :: ۱۳۸٦/٤/٤
» به خانم استلا گرجی از کتاب تردید های مکرر :: ۱۳۸٦/٤/٤
» هدیه عرب زاده ( پارمیدا) کوچکترین شاعر ایران :: ۱۳۸٦/٤/٤
» کتاب های شعر و شعر ترجمه ی زنده یاد احمد شاملو :: ۱۳۸٦/٤/٤
» ۱۳۸٦/۳/٧ :: ۱۳۸٦/۳/٧
» ۱۳۸٦/۳/۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱
» از کتاب دستهای آويز شاخه ها انتشارات گويه تهران ۸۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱
» از کتاب دستهای آويز شاخه ها انتشارات گويه تهران ۸۱ :: ۱۳۸٦/۳/۱
» شاعر الفيا رحيم رسولی :: ۱۳۸٦/۳/۱
» در سوگ آن عزيز رفته :: ۱۳۸٦/۳/۱
» داستان ۵۵ کلمه :: ۱۳۸٦/۳/۱
» داستان ۵۵ کلمه :: ۱۳۸٦/۳/۱
» داستان کوتاه کی خودشو جوون مرگ می کنه ؟ :: ۱۳۸٦/۳/۱
» احمد شاملو ا . بامداد :: ۱۳۸٦/۳/۱
» اولين حضور بهروز عرب زاده ب . وفا :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» داستان ۵۵ کلمه ۲ :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» داستان ۵۵ کلمه :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» شب تنگ بی تو :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» اولین کلام گفتگوی دوستانه :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
» ۱۳۸٦/٢/۱٧ :: ۱۳۸٦/٢/۱٧
مهندس بهروز عرب زاده   - ب وفا
مهندس بهروز عرب زاده ب وفا فارغ التحصیل رشته ء برق متولد 1347 نویسنده و شاعر و پژوهشگری ست که در طی بیست سال فعالیت هنری خود موفق به تالیف 7 عنوان کتاب در زمینه ی شعر و داستان بنام های دستهای آویز شاخه ها (شعر سپید ) تردیدهای مکرر ( شعر درگیر ) بوس واره های لبانت ( شعر درگیر ) تو را در می زنم ( مجموعه ی داستان های کوتاه ) زندان دیکتاتور ( مجموعه ی داستان های 55 کلمه ) آنجلا و ژاله های عشق ( رمان ) و حکایت هاى غربت ( مجموعه ء شعر ) و مجموعه ی صوتی خیال ات را می میرم که در بر گیرنده ی دکلمه ی ده شعر با صدای شاعر و با گارگردانی و آهنگ سازی - کارگردان و موزیسین ترک yusufi شده است همچنین از نامبرده چندین مقاله و نوشته ی ادبی و چند مصاحبه ی مطبوعاتی در مجلات و روزنامه های مختلف در طی سالیان گذشته به چاپ رسیده است که در حال جمع آوری و انتشار آنان می باشد در زمینه ی پژوهش – پژوهشی در آئین های ازدواج در اقوام ایرانی و سیاست مداران هنرمند یا هنرمندان سیاستمدار که مجموعه ای ست از فعالیت های حزبی و سیاسی شاعران و نویسنده گان از ابتدای مشروطیت تا کودتای 28 مرداد و جلد دوم آن از کودتای 28 مرداد تا انقلاب 57 و جلد سوم آن از انقلاب 57 تا شروع رئیس جمهوری احمدی نژاد در حال تالیف و جمع آوری و تدوین می باشد . عشق – آزادی بیان و اندیشه – حرمت به انسان فارغ از رنگ و نژاد و مذهب –دردهای جامعه و فریاد در برابر ظلم و نابرابری در نوشته های وی نمایان است . هرگز در این سالها با توجه به موقعیت های فراوان تن به سفارش نویسی و تائید افکار آزادی ستیز نداده است و همیشه در حال مبارزه ی مدنی در راه احقاق حق انسان ها - فارغ از مرزهای جغرافیائی بوده است هم اکنون نوشته های وی در وبلاگ های زیر در دسترس دوستاران می باشد . http://dastan55k.mihanblog.com داستان های کوتاه و 55 کلمه http://bvafa.mihanblog.com شعر سپید ( شعر درگیر ) http://vafabehrooz.persianblog.ir تازه های شعر و داستان بهروز عرب زاده ب وفا http://arabzadehbehrooz.persianblog.ir کتاب بوس واره های لبانت http://arabzadehbehrooz.blogpars.com کتاب تردید های مکرر http://behroozarabzadeh.blogspot.com/ وبلاگ اختصاصی بهروز عرب زاده http://www.facebook.com/barabzadeh صفحه ی فیس بوک بهروز عرب زاده https://plus.google.com/u/0/117903972388411124104/posts صفحه ی گوگل https://twitter.com/#!/behr10 صفحه ی تویتر
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :