داستان ۵۵ کلمه ی ۳ از کتاب زندان دیکتاتور

داستان 3

مرد وارد اتاق شد

هجوم خاطره از چمدانش بیرون ریخت

هنوز دخترکی بازیگوش در آستانه ی در به پسر نحیف لبخند می زد

مثل آن سالها خندید

صداءی شنید

آرام گوش داد        زن گفت: پسر دائی عزیزم

مرد بدون آنکه دختر عمه اش را ببیند

چمدانش را زمین گذاشت

و با شیون بدنبال جسد با عجله به قبرستان رفت

                       

                                                   ب. وفا

/ 0 نظر / 13 بازدید