کنفوسیوس
ترجمه ی : بهروز عرب زاده 

انتخاب همسر مثل انتخاب کتاب می ماند 
کتابی که جلد اعلا و فاخری داشته باشد اگر چه ممکن است
توجه شما را به خود جلب کند . اما تا زمانی که مطالب داخل آن
مورد توجه شما واقع نشده - خواندن آن تا به انتها سخت است . 

........................................

Eş seçmek, kitap seçmeye benzer; iyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça, sonunu getirmek zordur.

Konfüçyüs
Behrooz arabzadeh-- Translation
/ 0 نظر / 19 بازدید