من تو شايد ؟ !! از کتاب ترديد های مکرر

 

 

 

                                من  تو  شاید ؟

 

 

در به صدا درآمد

 

صدای شیون از صندلی برخاست

 

  تو

 

       من

 

          شاید الیزابت

 

حالا ابتدای صبح بود یا شروع غروب

 

شومینه بجای آتش می سوخت

 

 مثل سر من

 

            تو

 

             شاید الیزابت

 

گذشته ی این خانه همیشه آشوب بود

 

 مثل1978

 

   چند گلوله

 

             تفنگ آویزان بود

 

دست های من

 

               تو

 

                  شاید الیزابت

 

 

                                      بهروز عرب زاده

                                        ب  . وفا 

/ 0 نظر / 16 بازدید