متنی بر مقوله ی عشق.........

 
متنی بر مقوله ی عشق ......................... 

(خواندن این گفتار را به همه ی دوستان گرامی توصیه می کنم )
....................................................................................

خواستن و طلب کردن و حس نیاز عادتی دیرینه و جزوی از ارکان طبیعی هر موجود جاندار است . ما بر حسب غرایض کاملا طبیعی نیاز به هوا داریم نیاز به تغذیه داریم نیاز به ..... پس ما نیاز داریم . چون جزوی از میلیون ها جانداری هستیم که بر حسب سرنوشتی کاملا مشترک در حیطه ی حیات در حال چرخشیم و از سوئی دیگر حس کمال خواهی و تملک که ضرورتا ان نیز جزوی از دامنه ی طبیعی موجود جاندار است ما را به کنش و واکنش های متفاوت در بر اوردن این نیاز ها وادار می کند اینکه ما عناوین مختلف و صور متفاوت را بر نیازهای خود متصور می شویم و دایره ی این اشکال را به سمت و سوی اسمانی می کشیم بر امده از ذهن کنکاشگر انسانی ست . عشق مفهومی کاملا انتزاعی ست و بر حسب موقعیت اجتماعی و فردی و ذهنیت افراد متفاوت بوده و بدان گونه تعاریف این مقوله نیز در میان فلاسفه و اندیشمندان متغییر و دارای مراتب مختلف است . هر واحد انسانی دارای فرکانسی اختصاصی اما با قابلیت متغییر است که نیاز های خود را در ان تعریف می کند ذهنیت فرد در مواجه با چنین مقوله ای (عشق یا طلب و خواستن ) بصورت کاملا بدیعی فرکانس های مختلفی را (همانکونه که اشاره رفت کاملا اختصاصی ست )می فرستد و هاکذا بعنوان گیرنده - فرکانس های دیگری را نیز پذیرا می شود . اگر این فرکانس ها در طول موج معینی تعریف شده باشند طبیعی ست که ارتباط برقرار میشود و این یعنی همان خواستنی که نام عشق را یدک می کشد اما فراموش نکنیم که در طول زمان گیرنده ها و یا فرستنده ها می توانند دچار عارضه های عدیده ای شوند و یا فرکانس هایشان به دلایل مختلف دچار نوسانات و یا حتی تغییر طول موج شود . که در بسیاری از مواقع با یک تنطیم بموقع و یا رفع عارضه ی بوجود امده می توان از قطع ارتباط جلوگیری کرد البته این بحث شامل حال کسانی نمی شود که گیرنده و فرستنده هایشان بصورت اتوماتیک برای هر طول موجی تعریف شده باشد در این صورت فرد بر حسب غرایض طبیعی و حیوانی باز مانده از پیشینه ی اجدادی خود عمل کرده و بصورت گذر گاهی برای دریافت و ارسال موج های مختلف در می اید که ما یعنی ذهن کنکاشگر انسانی بدان نام انحراف و کج رفتاری داده ایم . بعبارت ساده تر عشق یا خواستن همانگونه که از نیاز هایمان بر می خیزد همانگونه نیز اختصاصی و فردی ست و شدت و ضعف ان بستگی به فرستنده ها و گیرنده های ذهنی ست .
2012.03.14 بهروز عرب زاده - ب وفا
 
/ 0 نظر / 56 بازدید