ستاره و خیال از کتاب دستهای آویز شاخه ها اثر بهروز عرب زاده

 

                           4 ستاره و خیال

 

 

      به خانم  استلا گرجی و معرفت انسانیش در سردترین لحظه ها

 

 

 

بیا آرزو کنیم

 

                ستاره های کاجمان

 

                                         زیر این برف

 

سیراب باشد از تشعشع ارغوانی شوقمان

 

من اینجا

 

       زیر این نهال سبز

 

تردید کولاک جاده ی حسی مان

 

از خورجین مهربانی

 

                         کفش هایم را منتظرم

 

بی گمان ارابه ی گوزن ها

 

حرارت تو را تنفس خواهد کرد

 

 و تو

 

از کفش هایم سو سو خواهی زد

 

و گر نه من

 

              منجمد تکرار

 

لرزش دست هایم را بهانه کرده ام

 

پرسیده ام

 

            می شود آیا

 

                          از دیوار تا پرواز را زمزمه کرد ؟

 

و زیر حجم نجوا

 

                      ترسیده ام از برف که کوره راه را  000000

 

 

 

 

بیا آرزو کنیم

 

               در کفش هایمان کبوتر لانه کند

 

و پیر مردی رسیده از دور

 

                      گیسوانمان را شانه 000

 

بی گمان دهلیز اراده ها

 

                            مدفون کولاک شبانه نیست

 

بیا آرزو کنیم

 

فال حجم برف را

 

               پای سبزی شوقمان

 

          اگر چه

 

 برف است و

     

                  کاج و

 

                         ستاره و

 

                                 خیال

 

                                       و انتظار که می پرسیم 0 

 

 

                                                                                 بهروز عرب زاده

                                                                                    ب . وفا

 

                                                                                 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید